ატრიბუტთა მნიშვნელობათა ცხრილი
ატრიბუტიმნიშვნელობამაგალითიშენიშვნა
abbrტექსტიabbr=IDGხმარობდნენ შემოკლებების გამოსაყოფად
accept?
accept-charset?
accesskeyმიუთითებს კლავიატურის ღილაკს, რომლითაც ჩაირთვება სასურველი
actionმისამართი
alignIalign(lallign?)
calign
talign
LEFTტექსტი დაიწყება მარცხნიდან
CENTERტექსტი მოთავსდება სტრიქონის ცენტრში
RIGHTტექსტი მოთავსდება სტრიქონის მარჯვენა მხარეს
JUSTIFYტექსტი მთელ სტრიქონზე განაწილდება
CHAR?
alink?
altტექსტიამ ობიექზე დადგომისას ამოიწევა მითითებული ტექსტი
?
archive?
მისამართი
axis?
backgroundმისამართიbackground=C:/Doc/...ფონის შესაქმნელად
bgcolorკოდიbgcolor=#A735B5განსაზღვრავს ფერს
თუ კოდის წინ არ არის ნიშანი #, ზოგიერთი ბროუზერი ფერს სწორად ვერ აღიქვამს
aquabgcolor=aqua
blackbgcolor=black
bluebgcolor=blue
fuchsiabgcolor=fuchsia
goldbgcolor=gold
graybgcolor=gray
greenbgcolor=green
indigobgcolor=indigo
limebgcolor=lime
maroonbgcolor=maroon
navybgcolor=navy
olivebgcolor=olive
orangebgcolor=orange
purplebgcolor=purple
redbgcolor=red
silverbgcolor=silver
tealbgcolor=teal
violetbgcolor=violet
whitebgcolor=white
yellowbgcolor=yellow
bgproperties?
bottommargin?
borderრიცხვიborder=3ნაპირის დახრილი ნაწილის სისქე
cellpaddingრიცხვიcellpadding=100თავისუფალი ნაწილი ტექსტიდან უჯრის ნაპირამდე
პროცენტიcellpadding=10%
cellspacingრიცხვიcellspacing=100სივრცე უჯრის შიგნით ტექსტამდე
პროცენტიcellspacing=10%
char?
charoff?
charsetDefines the character set used by the linked document. The value can be any ISO language code enclosed in quotation marks. The default is "ISO-8859-1".
checked?
citeმისამართი
class*.css ფაილში მითითებული სტილის დასახელებაclass=arb*.css ფაილში მითითებული სტილი
classidმისამართი
clearLEFT
ALL
RIGHT
NONE
code?
codebaseმისამართიcodebase=C:/Programs/...
codetype?
colorკოდიcolor=#A735B5განსაზღვრავს ფერს
თუ კოდის წინ არ არის ნიშანი #, ზოგიერთი ბროუზერი ფერს სწორად ვერ აღიქვამს
aquabgcolor=aqua
blackbgcolor=black
bluebgcolor=blue
fuchsiabgcolor=fuchsia
goldbgcolor=gold
graybgcolor=gray
greenbgcolor=green
indigobgcolor=indigo
limebgcolor=lime
maroonbgcolor=maroon
navybgcolor=navy
olivebgcolor=olive
orangebgcolor=orange
purplebgcolor=purple
redbgcolor=red
silverbgcolor=silver
tealbgcolor=teal
violetbgcolor=violet
whitebgcolor=white
yellowbgcolor=yellow
colsრიცხვი
colspanრიცხვიcolspan=3ცხრილში რამდენიმე სვეტის გასაერთიანებლად
compact?
content?
coordsრიცხვებიcoords=120,120,100იმ ობიექტის კოორდინატები რომელიც მითითებულია ატრიბუტით SHAPE. კოორდინატები მოქმედებს არეში რომელიც გამოიყოფა ატრიბუტით IMG. ეს ტეგები ერთმანეთთან კავშირდება ატრიბუტით name
dataმისამართიdata=C:/Data/...
datafld?
dataformatas?
datasrc?
datetime?
declareDECLARE
deferDEFER
dirLTRმარცხნიდან მარჯვნივ
აუცილებელია დიდი ასოებით
RTLმარჯვნიდან მარცხნივ
აუცილებელია დიდი ასოებით
disabledDISABLED
enctype?
faceტექსტიface=GeoKolhetiფონტის იდენტიფიკატორი, სახელი
?
forIdref
frameaboveცხრილის უჯრები ზემოდან გახაზულია
belowცხრილის უჯრები ქვემოდან გახაზულია
borderჩარჩო სრულად ჩანს
boxჩარჩო სრულად ჩანს
hsidesჩანს ჩარჩოს ზედა და ქვედა ნაწილი
lhsჩანს ჩარჩოს მარცხენა ნაწილი
rhsჩანს ჩარჩოს მარჯვენა ნაწილი
voidჩანს ჩარჩოს ვერტიკალური ნაწილი
vsidesჩარჩო სრულად ჩანს
frameborder1
0
headersidrefs
რიცხვი
heightრიცხვი
hrefმისამართიhref=http://www.ya...განსაზღვრავს ფაილის მისამართს.
თუ HEAD-ში განსაზღვრულია საბაზო მისამართი ტეგით BASE, მაშინ მის გაგრძელებას.
hreflangSpecifies the base language of the link. This attribute may only be used when the href attribute is used
hspace?
http-equivსახელი
id(CSS enabled) Format the contents of the tag according to the style id. Note: IDs must be unique within a document
ismapismap
labelტექსტი
langDefines the language of the linked document.The language code must comply with RFC 1766
leftmargin?
linkcolor
longdescმისამართი
marginheight?
marginwidth?
maxlengthრიცხვი
media?
methodsgetთავსდება სერვერიდან გაგზავნილი ინფორმაცია
postთავსდება სერვერზე გასაგზავნი ინფორმაცია
multiplemultiple
nameსახელიობიექტის ან გადასასვლელი ადგილის სახელის განსასაზღვრავად
noshadenoshade
nohrefnohref
noresizenoresize
nowrap?
onblur?
onchange?
onfocus?
onload?
onreset?
onselect?
onsubmit?
onunload?
profileმისამართი
readonly?
relDefines the formal relationship between the target link and the current page, indicating the relationship from the source document (the current page) to the target document (the linked page)
revDefines the formal relationship between the target link and the current page, indicating the relationship from the target document (the linked page) to the source document (the current page)
rightmargin?
rows?
?
rowspanრიცხვიrowspan=3ცხრილში რამდენიმე სტრიქონის გასაერთიანებლად
rulesallბადე სრულად ჩანს
colsჩანს მხოლოდ ვერტიკალური ხაზები
groupsხაზები გამოყოფილ უჯრებს შორის
noneჩარჩო არა ჩანს
rowsჩანს მხოლოდ ჰორიზონტალური ხაზები
runat?
scheme?
scopescope
scrollyes
no
auto
selected(WebTV) Indicates that the anchor tag will be selected with a yellow box around it to highlight it
shapecircleწრისათვის
polyპოლიგონისათვის
rectმართკუთხედისათვის
size?
რიცხვიsize=5სიდიდე
პიქსელებიsize=30შრიფტის ზომა წერტილებში.
span?
srcმისამართი
standbyტექსტი
startრიცხვი
styleსტილიაღიწერება ობიექტის სტილი.
summaryტექსტი
tabindexრიცხვი
targetტექსტიtarget=topგანსაზღვრავს თუ ობიექტი ეკრანის რომელ ფანჯარაში უნდა მოთავსდეს. TOP - ალბათ, ზედა ფანჯარის სახელია. განისაზღვრება ატრიბუტით name=
textფერი
topmargin?
titleSpecifies a title about the element. The value can be any string, enclosed in quotation marks. Some browsers will display this information when the mouse pointer hovers over the element, others display the information in the right-click menu
typebuttonIndicates the content type at the link target. Specify the type as a MIME-type. This attribute is case-insensitive
submit
reset
Input Type
li style
ol type
ul style
umDefines the uniform resource name for the referenced document. The value is a string enclosed in quotation marks
urn?
usemapმისამართი
valigntopზემოთ
middleსვეტის შუაში
centerსტრიქონის შუაში
bottomქვემოთ
baselineპირველ სტრიქონში
value?
valuetypedat
ref
object
version?
vlinkcolor
vspaceრიცხვი
widthრიცხვიwidth=200სვეტის სიგანე.
რიცხვებიwidth=120,40,30რამდენიმე სვეტის სიგანე.
პროცენტიwidth=25%სვეტის სიგანე როგორც ეკრანის ნაწილი.