ფერთა სახელი
 aqua
 white
 yellow
 green
 gold
 indigo
 maroon
 red
 olive
 purple
 lime
 silver
 gray
 teal
 blue
 navy
 violet
 fuchsia
 black

წითელი ფერის გრადაცია
#010000  #FF0000 
#100000  #F00000 
#200000  #E00000 
#300000  #D00000 
#400000  #C00000 
#500000  #B00000 
#600000  #A00000 
#700000  #900000 
#800000  #800000 

მწვანე ფერის გრადაცია
#000100  #00FF00 
#001000  #00F000 
#002000  #00E000 
#003000  #00D000 
#004000  #00C000 
#005000  #00B000 
#006000  #00A000 
#007000  #009000 
#008000  #008000 

ლურჯი ფერის გრადაცია
#000001  #0000FF 
#000010  #0000F0 
#000020  #0000E0 
#000030  #0000D0 
#000040  #0000C0 
#000050  #0000B0 
#000060  #0000A0 
#000070  #000090 
#000080  #000080 

ერთ-ერთი ფერის გრადაცია
#100081
#200082
#300083
#400084
#500085
#600086
#700087
#800088
#900089
#A0008A
#B0008B
#C0008C
#D0008D
#E0008E
#F0008F

ცისარტყელა
#FF0000
#FF7000
#FFFF00
#00FF00
#40D0F0
#0000FF
#8000C0