ტეგი div ობიექტს ეკრანის სასურველ ადგილას განათავსებს
<div style=position:absolute;top:100;left:300>ეს ტექსტი განთავსებულია ამ ბრძანებით</div>
ეს ტექსტი განთავსებულია ამ ბრძანებით
ეს ცხრილი კი ბრძანებით23
4<div style=position:absolute;top:300;left:400><table> . . .4