ტექსტი სხვადასხვანაირად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი
როგორც ყველა სხვა მაგალითში, აქაც HTML ფაილის ტექსტი წითელია.
ტექსტის ხაზგასმისათვის გამოიყენება ტეგი u
<u>საჭირო ტექსტი</u>
საჭირო ტექსტი
ტეგი del ტექსტს ხაზს გადაუსვამს
<del>ჩვეულებრივი ტექსტი</del>
ჩვეულებრივი ტექსტი
ტეგი b ტექსტს ამსხვილებს
<b>ჩვეულებრივი ტექსტი</b>
ჩვეულებრივი ტექსტი
ტეგი small ტექსტს ამცირებს
<small>ჩვეულებრივი ტექსტი</small>
ჩვეულებრივი ტექსტი
ტეგი i ასოებს დახრის
<i>ჩვეულებრივი ტექსტი</i>
ჩვეულებრივი ტექსტი
ტეგი bdo ტექსტს შეატრიალებს
<bdo dir=rtl>ჩვეულებრივი ტექსტი</bdo>
ჩვეულებრივი ტექსტი
მოძრავი სტრიქონი
<marquee bgcolor=gold height=50 behavior=alternate>მოვდივარ</marquee>
მოვდივარ
შეიძლება მუდმივად მარჯვნივ
<marquee direction=right>მარჯვნივ</marquee>
მარჯვნივ
ან მარცხნივ
<marquee direction=left>მარცხნივ</marquee>
მარცხნივ