ბრიჯი
კლუბი თბილისში
  • პასუხი 1♣-ზე
  • პასუხი 1-ზე
  • პასუხი 1-ზე
  • პასუხი 1♠-ზე
  • პასუხი 1 უთულფოზე
  • პასუხი კონტრის შემდეგ
  • ?