აუქციონის ყოველ მომენტში მოთამაშე განსაზღვრავს პარტნიორის ქულათა დიაპაზონს უთულფოთ H-ით, დამატებით თულფიანი კონტრაქტისათვის D-თი, უმატებს თავის ქულებს და წყვილის დიაპაზონით განსაზღვრავს აუქციონის მისაღწევ დონეს
- დონე 1 - 21 ქულა
- დონე 2 - 23 ქულა
- დონე 3 - 25 ქულა
- დონე 4 - 28 ქულა
- დონე 5 - 30 ქულა

პასუხი ითვალისწინებს უსაფრთხოებას: არ ახვიდე შესაძლებელ დონეზე უფრო მაღლა. ამავე დროს არ უნდა დაკარგო შესაძლებლობის შეტყობინების საშუალება.

პასუხი 1♠-ზე
12 - 19 DH-ით და მარჯვენა მოწინააღმდეგემ "pass"-იო

Pass - მაქსიმუმ 7 ქულა

1NT - 8 - 12, სხვა პასუხი შეუძლებელია

2♣ - 10 - 12 DH-ით, ჯვარში 5 ან მეტი, ჯვარი ყველაზე გრძელია, ყვავში მაქსიმუმ 2

2 - 10 - 12 DH-ით, აგურში 5 ან მეტი, ყვავში მაქსიმუმ 2, გულში 5 არ არის

2 - 10 - 12 DH-ით, ყვავში 2 ან ნაკლები, გულში 5 ან მეტი

2♠ - 10 - 12 DH-ით, ყვავში 3 ან მეტი

2NT - 10 - 12, (4-3-3-3) და ფერებს შორის ქულათა თანაბარი განაწილება

3♣ - 13 DH-ით ან მეტი, ჯვარში 5 ან მეტი, ჯვარი ყველაზე გრძელია, ყვავში 3 არ არის

3 - 13 DH-ით ან მეტი, აგურში 5 ან მეტი, ყვავში მაქსიმუმ 2, გულში 5 არ არის

3 - 13 DH-ით ან მეტი, ყვავში 2 ან ნაკლები, გულში 5 ან მეტი

3♠ - 13 DH-ით ან მეტი, ყვავში 3 ან მეტი

3NT - 13 ან მეტი, (4-3-3-3) და ფერებს შორის ქულათა თანაბარი განაწილება