აუქციონის ყოველ მომენტში მოთამაშე განსაზღვრავს პარტნიორის ქულათა დიაპაზონს უთულფოთ H-ით, დამატებით თულფიანი კონტრაქტისათვის D-თი, უმატებს თავის ქულებს და წყვილის დიაპაზონით განსაზღვრავს აუქციონის მისაღწევ დონეს
- დონე 1 - 21 ქულა
- დონე 2 - 23 ქულა
- დონე 3 - 25 ქულა
- დონე 4 - 27 ქულა
- დონე 5 - 30 ქულა
- დონე 6 - 33 ქულა
- დონე 7 - 37 ქულა
რასაკვირველია შესაძლოა განსაკუთრებული შემთხვევა როდესაც ნაკლები ქულებითაც შესალებელია კონტრაქტ შესრულდეს. მაგალითად თუ გაქვს 13 ერთი ფერის კარტი და თულფიც ამავე ფერია გაქვს 19 ქულა მაგრამ იღებ ყველა აღებას.

პასუხი ითვალისწინებს უსაფრთხოებას: არ ახვიდე შესაძლებელ დონეზე უფრო მაღლა. ამავე დროს არ უნდა დაკარგო შესაძლებლობის შეტყობინების საშუალება.

პასუხი 1♠-ზე
12 - 19 DH-ით და მარჯვენა მოწინააღმდეგემ "pass"-იო

Pass - მაქსიმუმ 7 ქულა

1NT - 8 - 12, სხვა პასუხი შეუძლებელია

2♣ - 10 - 12 DH-ით, ჯვარში 5 ან მეტი, ჯვარი ყველაზე გრძელია, ყვავში მაქსიმუმ 2

2 - 10 - 12 DH-ით, აგურში 5 ან მეტი, ყვავში მაქსიმუმ 2, გულში 5 არ არის

2 - 10 - 12 DH-ით, ყვავში 2 ან ნაკლები, გულში 5 ან მეტი

2♠ - 10 - 12 DH-ით, ყვავში 3 ან მეტი

2NT - 10 - 12, (4-3-3-3) და ფერებს შორის ქულათა თანაბარი განაწილება

3♣ - 13 DH-ით ან მეტი, ჯვარში 5 ან მეტი, ჯვარი ყველაზე გრძელია, ყვავში 3 არ არის

3 - 13 DH-ით ან მეტი, აგურში 5 ან მეტი, ყვავში მაქსიმუმ 2, გულში 5 არ არის

3 - 13 DH-ით ან მეტი, ყვავში 2 ან ნაკლები, გულში 5 ან მეტი

3♠ - 13 DH-ით ან მეტი, ყვავში 3 ან მეტი

3NT - 13 ან მეტი, (4-3-3-3) და ფერებს შორის ქულათა თანაბარი განაწილება