მათემატიკა

ლოკალური რგოლი

განსაზღვრა
თუ რგოლს ერთადერთი მაქსიმალური იდეალი აქვს უწოდებენ ლოკალურ რგოლს

ინგლისურად - local ring
ფრანგულად - un anneau local
გერმანულად - ein lokaler Ring
იტალიურად - un anello locale
ესპანურად - un anillo local
რუსულად - локальное кольцо

ველთან ყველაზე ახლოს ლოკალური რგოლი მგონია, უფრო ზუსტად ლოკალური ალგებრა. ყოველი მთელობის არე (მთელობის არედ ვგულიდხმობ კომუტატურ რგოლს ნულის გამყოფების გარეშე) ჩაიდგმება ველში.